ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Tekst pierwotny: Dz.UrzUEL.2013.330.21

Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników Lexis.pl. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się lub zarejestruj aby otrzymać 7-dniowy bezpłatny dostęp do pełnej wersji serwisu. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie Lexis.pl »
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258/2013
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekon...
Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników Lexis.pl. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się lub zarejestruj aby otrzymać 7-dniowy bezpłatny dostęp do pełnej wersji serwisu. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie Lexis.pl »